Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare

vill öka kunskapen bland politiker och allmänhet om de enskilda företagens betydelse för den svenska välfärden. På vår webbplats hittar du fakta och information om privata välfärdsföretag.

Korta fakta om den privata välfärden i Sverige

Så här mycket av välfärden utförs av privata utförare. (Källa: SKL)

Verksamhet - andel

 • Barn i förskola - 20%
 • Elever i grundskola -15%
 • Elever i gymnasieskola - 25%
 • Hemtjänsttimmar hos personer 65 år och äldre - 23%
 • Personer 65 år och äldre som bor i särskilt boende - 19%
 • Vårddygn i korttidsboende personer 65 år och äldre - 12%
 • Vårdcentraler - 42%
 • Läkarbesök i primärvård - 44%

Om Svensk välfärd

Det finns fyra grundläggande målsättningar för välfärden i Sverige där det råder en stor politisk enighet. Den skattefinansierade välfärden i Sverige ska:

 • hålla hög kvalitet
 • vara effektiv – skattepengar ska används rätt
 • vara tillgänglig för alla medborgare på lika villkor
 • sätta medborgaren i centrum – ge medborgarna valfrihet och inflytande