Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare

vill öka kunskapen bland allmänhet och beslutsfattare om de enskilda företagens betydelse för den svenska välfärden. På denna webbplats hittar du fakta och information om privata välfärdsföretag.

Korta fakta om den privata välfärden i Sverige

Så här mycket av välfärden utförs av privata utförare. (Källa: SKL)

Verksamhet - andel

  • Barn i förskola - 20%
  • Elever i grundskola -15%
  • Elever i gymnasieskola - 25%
  • Hemtjänsttimmar hos personer 65 år och äldre - 23%
  • Personer 65 år och äldre som bor i särskilt boende - 19%
  • Vårddygn i korttidsboende personer 65 år och äldre - 12%
  • Vårdcentraler - 42%
  • Läkarbesök i primärvård - 44%