Broschyr

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare har tagit fram en broschyr som beskriver de utmaningar som välfärdssektorn står inför. Här kan du ladda ner broschyren. Om du vill beställa några tryckta exemplar, kontakta info@valfardsforetagare.se.

Kampanj i sociala medier

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare startar nu en kampanj i sociala medier på temat ”Valfrihet – Ja tack!”. Du hittar inläggen via vår Facebooksida ValfrihetJaTack  – gilla gärna och sprid dessa vidare!


Klarar sig Sverige utan välfärdsföretagen?

Riksdagsseminarium 28 mars, 2018

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare anordnade ett seminarium i riksdagen tillsammans med Ulrika Carlsson (C)  på temat ”Klarar sig Sverige utan välfärdsföretagen?”. Medverkade gjorde bland andra Håkan Tenelius från Vårdföretagarna, Fridaskolornas VD Malin Johansson, Anna Reinhed från Förskolan Hackspetten, Marianne Lindblad från Berzelii Vård och Omsorg AB och Humanas VD Rasmus Nerman. Moderator var Robert Thorburn från Svenskt Näringsliv.

Robert Thorburn inledde seminariet med att konstatera att den politiska debatten har haft en negativ effekt på viljan att verka i välfärdsbranschen, nyföretagandet har minskat de senaste åren. Håkan Tenelius belyste det faktum att Reepaluutredningens förslag nu ligger utspridda på ett stort antal propositioner – inte bara den om vinstbegränsning - som alla på olika sätt gör det svårare att verka som välfärdsföretagare.

Företagarna på plats vittnade om att förslaget om vinstbegräsning kostat dem enormt mycket resurser i form av tid och energi att behöva slåss för sina verksamheters fortlevnad - resurser som annars kunde gått till verksamheterna.

Rasmus Nerman från Humana berättade om hur internationella aktörers intresse för att investera i svenska välfärdsverksamheter har minskat kraftigt sedan förslaget om vinstbegränsning presenterades. Om förslaget går igenom kommer investeringstakten i välfärdssektorn sannolikt att minska rejält, detta i ett läge då den svenska välfärden behöver miljardinvesteringar framöver.

Ett annat tänkbart scenario om förslaget skulle gå igenom och många välfärdsföretagare tvingas lägga ner sin verksamhet samtidigt som kommun/landsting ska ta över, är den personalbrist som kan uppstå. De medverkande företagarna var övertygade om att få av deras anställda skulle gå tillbaka till kommunal/landstingsdriven verksamhet. Många har ju medvetet valt att börja arbeta i privat verksamhet pga bland annat kortare beslutsvägar och större möjlighet att vara med och påverka verksamheten.