Konsekvensanalyser - kommuner

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare har tagit fram konsekvensanalyser för ett 20-tal svenska kommuner och landsting – från Boden och Haparanda i norr till Malmö och Lund i söder. I konsekvensanalysen beskrivs hur elever, äldre, funktionshindrade, sjuka, anhöriga och inte minst medarbetare i välfärdsföretag riskerar att drabbas om den så kallade Reepaluutredningens förslag blir verklighet. Alla uppgifter är hämtade från officiell statistik och har kompletterats med underlag från kommunens/landstingets/regionens hemsidor samt underlag från berörda företag avseende nystartade enheter.

Nätverket har även tagit fram en manual för den kommun som själv vill göra en konsekvensanalys för sin kommun.

För frågor, kontakta info@valfardsforetagare.se.