Konsekvensanalyser - landsting

Den svenska välfärdsmodellen med gemensam skattefinansiering, en mångfald av utförare och valfrihet för medborgaren är unik.

Den 7 juni 2018 var en viktig dag för den modellen. Då röstade riksdagen ned regeringens proposition om att införa vinstbegränsningar för företag verksamma inom bland annat skolan och äldreomsorgen. Förslaget skulle, enligt regeringens egna beräkningar, innebära att företagens rörelsemarginal maximalt skulle få uppgå till 0,3 procent.

Det nu nedröstade förslaget var inledningsvis tänkt att även omfatta hälso- och sjukvården, men regeringen valde så småningom att undanta den sektorn från förslaget. I stället tillsatte regeringen en ny utredning som specifikt utreder de privata välfärdsföretagens framtid inom hälso- och sjukvården.

Vad den utredningen kommer att föreslå återstår naturligtvis att se; slutbetänkandet ska överlämnas vid halvårsskiftet 2019. Om utredningens förslag i någon utsträckning skulle bära likheter med det förslag som riksdagen avvisade den 7 juni 2018, finns det dock skäl för förtroendevalda och tjänstemän att vara oroliga.

Nedan finns en översiktlig beskrivning av de privata vårdgivarnas betydande bidrag till välfärd, mångfald och valfrihet i våra landsting/regioner. Som framgår skulle ett eventuellt politiskt beslut som försämrar förutsättningarna för dessa företag att fortsätta verka få stora konsekvenser för medborgarnas hälso- och sjukvård.