Kvalitet i personlig assistans

Dessvärre finns inga kvalitetsmätningar när det gäller personlig assistans– något som branschen har påtalat och efterfrågat.