Kvalitet i privat utförda sociala insatser - HVB-boenden

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser får privata utförare som driver boenden med särskilt stöd och daglig verksamhet bättre resultat på 21 av 26 kvalitetsfaktorer[1].

I en undersökning bland socialchefer som SKOP genomförde på uppdrag av Svenska Vård framkom det att mer än 7 av 10 socialchefer anser att de skulle ha svårt att utföra sitt uppdrag utan privata utförare. Två tredjedelar av socialcheferna menade att de privata utförarna i ganska eller mycket stor utsträckning bidrar till att utveckla verksamheten. Undersökningen finns även redovisad på Privata Vårdfakta.


[1] Socialstyrelsen (2014). Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.