Kvinnors roll i välfärdsföretagandet

Inom vård och omsorg leder kvinnor både stora och små företag; i stort sett lika många av de största företagen leds av en kvinna som av en man.  

I de tio största vård- och omsorgsföretagen är koncernledningarna nästan jämnt könsfördelade. Det kan jämföras med att i samtliga börsbolag är andelen kvinnor 20 procent. I styrelserna för de tio största företagen är var tredje ledamot kvinna, vilket är jämförbart med börsbolagen.  

21 procent av vårdens små och medelstora företag drivs av en person med utländsk bakgrund. I övriga näringslivet leds 15 procent av företagen av en person med utländsk bakgrund. (Källa Privat Vårdfakta)  

Enligt Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsamheten i Sverige är mer än hälften av dem som räknas som ”företagsamma” (vd, delägare i handelsbolag, styrelseledamöter, ägare etc) inom välfärdssektorn kvinnor. Totalt sett utgör kvinnor mindre än en tredjedel av alla företagsamma. (Källa: Svenskt Näringsliv)

Fördelning av företagsamma personer inom totala ekonomin respektive välfärdssektorn, med avseende på kön. År 2017.


Mer än var tionde företagsam kvinna i Sverige är verksam inom välfärden.