Vanliga myter

”Övervinster” 

Fakta: Vinstnivån eller rättare sagt rörelseresultatet (resultat före betalning av räntor, skatt, investeringar, buffert och utdelning) är i genomsnitt 6,5 procent inom de nu berörda välfärdsområdena, vilket är i nivå med andra branscher. De totala vinsterna hos välfärdsbolagen utgör 0,6 % av kostnaderna för välfärden.

”Privata aktörer dominerar välfärden” 

Fakta: Välfärden i Sverige domineras av kommunala och landstingsdrivna verksamheter. Endast cirka 20 % drivs i privat regi.

”Riskkapitalbolagen styr välfärdsföretagen” 

Fakta: Ytterst få välfärdsföretag har idag riskkapitalbolag som ägare. De allra flesta välfärdsföretag är små och ägs av grundare, personal eller föräldrar.  I de största privata vård- och skolföretagen står riskkapitalbolag för endast drygt 10 procent av ägandet. 

Majoriteten av Sveriges största friskoleföretag är ägda av stiftelser eller personal/grundare. Hos de välfärdsföretag som finns på börsen och har ett spritt ägande ligger totalt sett 25 - 30 procent av ägandet hos statens pensionsfonder, som Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, samt i olika sparfonder hos AMF, Länsförsäkringar, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Endast fem av de 30 största välfärdsföretagen har riskkapitalbolag bland sina största ägare.

Det är alltså svenska sparare och framtida pensionärer som är storägare i de stora välfärdsföretagen, inte riskkapitalister.

”Sämre kvalitet i privata verksamheter” 

Fakta: Tvärtemot vad många tror visar flera nya studier på högre kvalitet inom privat drivna äldreboenden och fristående skolor:

  • Dagens Medicin har utsett privata S:t Göran till bästa mindre sjukhus i Sverige
  • Fyra av de fem bästa grundskolorna i Stockholms stad när det gäller matte är fristående skolor (kunskaperna mäts första veckan på gymnasiet - alltså ingen betygsinflation el dylikt).
  • Socialstyrelsens granskning av äldreboenden visar att privata får bättre resultat än kommunala på 18 av 27 punkter.
  • Elever i friskolor ger bättre betyg än elever i kommunala grundskolor på mjuka kvalitets-faktorer (t ex trivsel, studiero, arbete mot kränkningar) i Skolinspektionens elevenkät.
  • Elever i friskolor har dessutom bättre studieresultat än elever i kommunala grundskolor - även när man rensar för socioekonomiska faktorer enligt Skolverkets statistik.   
  • Vinstdrivande friskolor har enligt Skolverkets statistik mer jämn socioekonomisk elevsammansättning än icke vinstdrivande friskolor.