Om nätverket

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare är ett forum för engagerade välfärdsföretagare runtom i Sverige och har startats med stöd av Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Friskolornas Riksförbund, Almega, Företagarna, Svenska Vård, Stockholms Handelskammare och SEFIF.

Nätverket vill öka kunskapen bland politiker och allmänhet om de enskilda välfärdsföretagens roll inom vård, skola och omsorg. Syftet är också att få fler att förstå konsekvenserna av regeringens förslag att begränsa välfärdsföretagens möjlighet att ha ett ekonomiskt överskott och därmed en långsiktigt stabil verksamhet.

Nätverket Sveriges Välfärdsföretagare har tagit fram konsekvensanalyser av vinstbegränsningsförslaget för ett antal kommuner i Sverige. Konsekvensanalyserna beskriver hur barn i förskolan, skolelever, äldre, funktionshindrade, sjuka, anhöriga och inte minst medarbetare i de lokala välfärdsföretagen riskerar att drabbas om utredningens förslag blir verklighet. Konsekvensanalyserna har överlämnats till ansvariga politiker i respektive kommun och finns publicerade här.