Personlig assistans

I december 2017 fanns det 14 886 personer med funktionsnedsättning som omfattades av assistansersättning från Försäkringskassan, vilket är en minskning med 805 personer mot december 2016. Under samma tidsperiod beviljades 3 349 personer assistansersättning via kommunen, en minskning med 249 personer mot december 2016.

68 procent av alla som har personlig assistans har valt en privat utförare.


Utvecklingen när det gäller assistanssamordnare, procent.