Individ- och familjeomsorg - HVB-hem

Den största delen av företagandet när det gäller stöd till individ och familj (Socialtjänst) finns inom HVB-hem (Hem för vård eller boende). Idag drivs åtta av tio HVB-hem i privat regi. Sedan början av april 2017 krävs tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) för att driva HVB-hem i privat regi, något som inte krävs för offentliga utförare.