Allmänhetens uppfattning om vinster i välfärden

Demoskop genomförde i februari 2018 totalt 6 606 intervjuer bland personer i Sverige över 18 år. Resultaten visar bland annat att många tror att vinsterna i skolföretag är mycket större än de är i verkligheten samt att felaktig styrning genom politiska beslut upplevs som det största hotet mot välfärdens framtida utveckling.

Välfärdsföretag generellt

En majoritet uppfattar vinst som mycket viktigt eller helt avgörande för företags möjlighet att expandera, utveckla verksamheten, klara år då det går mindre bra, skapa nya arbetstillfällen eller att få människor att starta nya verksamheter. Vinst uppfattas som viktigt i högst grad av sympatisörer till Alliansen och SD. Men även bland de som stödjer V menar 35-37 procent att det är mycket viktigt eller helt avgörande med vinst för att kunna utveckla verksamheten och klara år då verksamheten går mindre bra.

Felaktig styrning genom politiska beslut det största hotet mot välfärdens framtida utveckling.
Var fjärde person tror att välfärden där man bor kommer att utvecklas negativt de tre närmaste åren.
Det största hotet mot välfärden anses vara felaktig styrning genom politiska beslut, följt av rekryteringsproblem och svag finansiering. Förekomsten av privata aktörer med vinstintresse ses som ett hot av en knapp femtedel. Bland alliansanhängare är det ytterst få som uppfattar privata aktörer som ett hot.

Friskolor

Kraftig överskattning av vinstnivåerna inom friskolor och vårdföretag.
Sex av tio uppskattar att vinsterna i friskolorna är högre än vad de är. Samma tendens syns även när frågan gäller vårdföretag. Överskattningen av friskolornas vinst är tydligast bland anhängare till S och V. Det finns även ett tydligt negativt samband mellan överskattningen av vinsten och förtroendet för friskolorna och deras kvalitet.

En majoritet accepterar fem procents vinstmarginal.
6 av 10 anser att friskolor ska finnas kvar om valet står mellan att fem procent av friskolornas omsättning blir till vinst eller att friskolorna istället borde försvinna. (Verklig genomsnittlig rörelsemarginal hos välfärdsföretagen var 4 procent 2011-2015, enligt regeringens lagrådsremiss 2018). Sympatisörer för samtliga riksdagspartier, undantaget V, är för att friskolorna borde få vara kvar med fem procents vinstmarginal.