Används skattepengarna rätt?

Försvinner pengar från välfärden om det finns privata utförare som gör vinst? Detta är ett vanligt påstående som inte blir mer sant bara för att det upprepas om och om igen. 

Privata utförare får samma, eller ibland lägre, ersättning för att utföra samma jobb som offentliga utförare. Om en privat utförare får pengar över till vinst så innebär detta inte att pengar har försvunnit från välfärden. Samhället har fått lika mycket eller mer välfärd för samma peng, och en del av vinsten går dessutom tillbaka till samhället i form av bolagsskatt. Ungefär en femtedel av den beskattningsbara vinsten går direkt tillbaka till samhället i form av skatt.

Vad gäller villkoren så har privata utförare ofta något tuffare regler att förhålla sig till. Eftersom offentlig verksamhet inte är tillståndspliktig kan en kommun driva verksamheter på ett sätt som inte tillåts om det sker i privat regi. Det finns gott om sådana exempel. Dessutom finns åtskilliga exempel på hur kommuner och landsting har gått in och täckt förluster i de egna verksamheterna utan att kompensera de privata utförarna, trots att privat och offentligt får samma ersättning för samma prestation från början, t ex samma peng per listad patient, elev etc. Det innebär alltså att de privata har drivit verksamheten billigare än de offentliga. En förklaring till underskottstäckningen i det offentliga är att de har möjlighet att höja skatten om pengarna inte räcker. Den möjligheten har inte privata aktörer.  


Vad gäller kvaliteten så pekar de allra flesta mätningar på att privata utförare har minst lika hög – ofta något högre, kvalitet jämfört med offentliga utförare. Se avsnittet om kvalitet ovan.

Nobelpristagaren i ekonomi 2014, Jean Tirole, uttryckte sig så här i en intervju med SVT:

”– Man måste låta företagen göra vinst om de minskar sina kostnader eller överträffar kvalitetsförväntningarna. Det gäller att uppmuntra och sporra dem till att jobba effektivt. Med begränsade vinstmöjligheter lockar man bara till sig de minst effektiva, ”sämsta” företagen.”

Privat utförd, skattefinansierad välfärd står för cirka 18% av de totala kostnaderna för välfärden i Sverige.  

I en jämförelse av kostnaderna för hemtjänsten i Nyköpings kommun visade det sig att kommunen genom att anlita privata utförare i hemtjänsten har sparat 26 miljoner kronor på årsbasis. Samtidigt är brukarna hos de privata utförarna nöjdare än brukarna hos kommunen.  

Assistansbolaget Humana har på liknande sätt räknat fram att de genom att vara mer effektiva än offentliga utförare sparar 900 miljoner kr per år åt skattebetalarna i de nordiska länderna de är verksamma i.  

År 2016 kostade verksamheten i kommuner och landsting 960 miljarder kronor. Vård, skola och omsorg står för den allra största delen av detta. Av dessa kostnader gick 176 miljarder till privata utförare vilket motsvarar ca 18 %. [1]


[1] https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kopfranprivatautforareokarinteisammatakt.14087.htm...