Vård och omsorg

Den privat drivna vården och omsorgen domineras av mindre aktörer även sett till omsättning, och deras andel ökar. De tio största vårdföretagen står tillsammans för mindre än 40 procent av den privat drivna vården och omsorgens totala omsättning. Kommuner och landsting är fortsatt de dominerande aktörerna.Fyra av de tio största företagen är noterade på Stockholmsbörsen, med ägare som pensionsfonder och småsparare. 

Av de drygt 14 000 vård- och omsorgsföretagen har 93 procent färre än 20 anställda, och 87 procent av vårdföretagen har färre än tio anställda. 
   

Hälso- och sjukvården

Under 2016 gjordes nästan 24 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården, varav 19 miljoner i primärvården. Det är 36 procent av alla patientbesök i svensk vård.


De största privata vård- och omsorgsgivarna utifrån omsättning