Vårdkvalitet

  • Patienter mer nöjda med privat vård. Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2016 är patienterna mer nöjda med privata utförare än med offentliga utförare.  
    • Sjukvård i privat regi - 76 %
    • Sjukvård i offentlig regi - 71 %
  • Många sjuksköterskor vill inte jobba kommunalt. I en undersökning genomförd av SCB visade det sig att bara cirka hälften av sjuksköterskorna hos privata, skattefinansierade välfärdsföretag vill gå över till att jobba i kommunal regi om deras privata arbetsgivare skulle tvingas lägga ned verksamheten.
  • 15 av de 20 mest uppskattade vårdcentralerna är privata enligt SKL:s mätning. Detta kan jämföras med att 44 % av alla vårdcentraler drivs i privat regi.
  • Patienter ger bättre betyg till privata utförare på samtliga punkter i SKL:s undersökning. Enligt en sammanställning av SKL:s nationella patientenkät får privata utförare högre betyg av patienterna på samtliga uppmätta områden.