Medborgaren i centrum - valfrihet och mångfald

Valfriheten har en stark ställning i Sverige. Redan Tage Erlander insåg att med höjd levnadsstandard kommer också ökade krav på inflytande från medborgarna. Under 60- och 70-talen byggdes den offentliga välfärden ut kraftigt i Sverige. I mitten av 80-talet blev det allt tydligare att man hade nått vägs ände när det gällde utbyggnaden av offentlig välfärd. Många kände sig maktlösa och frustrerade över att vara hänvisade till offentliga monopol där anonyma tjänstemän styrde och där medborgaren var satt på undantag. Som ett resultat av detta öppnade socialdemokraterna i slutet av 80-talet för en ökad mångfald med valfrihet och privata utförare inom välfärden. Begreppet ”egenmakt” lanserades och beskrev vikten av att individen så långt möjligt skulle ha makt över sitt eget liv.

 

Valfrihet är viktigt för medborgarna. Flera opinionsundersökningar visar att stödet för mångfald och valfrihet är starkt. Idag står alla riksdagspartier bakom idén om valfrihet för medborgarna. Den stora skiljelinjen handlar om vad medborgarna ska få välja mellan. Ett litet antal offentligt styrda aktörer eller en bredd av olika utförare, offentliga, privata och ideella som alla driver verksamheten på så lika villkor som möjligt?